مشخصات مقاله

ده نكته دربارة «سرقات ادبي»

نويسنده:سيدحسن اسلامي

كليات ،شماره پياپي 197، ،سال 17،، شماره در سال 5، ارديبهشت، 1393، ويژه سرقت علمي، صفحه 54-58
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


سرقات ادبي: سخن‌ربايي و گونه‌هاي آن، نقد منابع و مالكيت معنوي
نويسنده: محمود فضيلت
تهران: زوار ـ 357 ص / 9-481-401-964-978.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:450
تعداد مشاهده متن پي دي اف :317
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: