مشخصات مقاله

و ما ادريك ما السارق؟ سرشت و سويه‌هاي غير اخلاقي انتحال

نويسنده:سيدحسن اسلامي

كليات ،شماره پياپي 197، ،سال 17،، شماره در سال 5، ارديبهشت، 1393، ويژه سرقت علمي، صفحه 18-26
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:417
تعداد مشاهده متن پي دي اف :288
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: