مشخصات مقاله

معرفي سيستم شناسه گر شئ ديجيتال (DOI)

نويسنده:حميدرضا خدمتگذار

كليات ،شماره پياپي 194، ،سال 17،، شماره در سال 2، بهمن، 1392، صفحه 69-77
کلید واژه ها : شناسه‌گر, محیط دیجیتال,هندل,ثبات
نوع مطلب: مقاله
يكي از سيستم¬هاي شناسه¬گر كه به منظور رفع مشكل ثبات و يكتايي شناسه¬گرهاي اشياء در محيط ديجيتال ايجاد شده است، سيستم شناسه¬گر شئ ديجيتال (DOI) است. در مطالعة تاريخچه، حوزه¬هاي شناسايي، مؤلفه¬ها، خصوصيات و مزايا و كاربردهاي اين سيستم معرفي شده¬اند. پيدايش اين سيستم به يك پروژه در انجمن ناشران آمريكا در سال 1996 مي¬گردد. اين سيستم در واقع شناسه¬گر ديجيتال اشياء است كه به شناسايي اشياء با ماهيت‌هاي فيزيكي، ديجيتال و انتزاعي كه در محيط ديجيتال هويت پيدا كرده¬اند، اقدام مي¬كند. مؤلفه¬هاي اين سيستم شامل نحو و شماره¬گذاري، وضوح، مدل داده (شامل ديكشنري داده و چارچوب نگاشت واژگان) و ساز و كار پياده¬سازي است. از خصوصيات اصلي اين سيستم مي¬توان به ثبات، يكتايي، قابليت همكاري و استقلال پلت¬فرم اشاره نمود. اصلي¬ترين و اولين كاربردهاي اين نظام پيوند استنادي مقالات الكترونيكي است كه توسط يكي از آژانس¬هاي ثبت‌ نام به نام كراس¬رف در سال 2000 ايجاد شد. ديگر كاربردهاي آن نيز از طريق آژانس هاي ثبت نام اين سيستم در حال توسعه است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:365
تعداد مشاهده متن پي دي اف :324
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: