مشخصات مقاله

رويكرد هستي‌شناسانه در طراحي و توسعه استانداردهاي حوزه سازماندهي دانش

نويسنده:سيدمهدي طاهري
نويسنده:محمد هادي يعقوب‌نژاد

كليات ،شماره پياپي 182، ،سال 16،، شماره در سال 2، بهمن، 1391، ويژه هستي شناسي، صفحه 40-42
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:581
تعداد مشاهده متن پي دي اف :275
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: