مشخصات مقاله

نقش تفاوت هاي فرهنگي در خودابرازي كاربران سايت هاي شبكه اجتماعي

نويسنده:اشرف احدزاده

علوم اجتماعي ،شماره پياپي 56، ،سال 16،، شماره در سال 8، آبان، 1391، صفحه 20-25
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:854
تعداد مشاهده متن پي دي اف :772
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: